Woodwork for Inventor

Świat obserwuje ogromny trend wzrostowy w produkcji mebli, co zmusza do szybszego projektowania i krótszej produkcji, jednocześnie koncepcja większości mebli jest coraz bardziej złożona.

„Klienci są zainteresowani głównie meblami, które wyglądają dobrze i są dostępne za rozsądną cenę. Nie patrzą już na meble jak na zwykłą bryłę. W rezultacie klient jest w stanie wydać więcej pieniędzy na meble lepszej jakości. To dobry trend dla producentów mebli i jednocześnie duże wyzwanie jak zaprojektować takie meble w możliwie najszybszy sposób.”- mówi Graham Mansfield, Business Development Manager, którego firma Micro Concepts Ltd jest autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy Autodesk na Wyspach Brytyjskich.

Patrząc na możliwości, oprogramowanie do projektowania mebli można podzielić na następujące rodzaje:

  • Uniwersalne systemy projektowania

AutoCAD nie jest jedynym, ale najczęściej wybieranym i najbardziej znanym systemem projektowym, który jest odpowiedni do projektowania maszyn, infrastruktury oraz mebli. Możliwości tego programu pozwalają zaprojektować złożone formy i w wielu przypadkach bardziej rozbudowane niż systemy przeznaczone do projektowania mebli.

        Nie oznacza to że AutoCad jest w stanie sprostać wszystkim specyficznym zagadnieniom projektowania mebli. Narzędzia wyłącznie do projektowania mebli lub służące do przygotowania informacji dla produkcji, nie są dostępne lub są wyjątkowo skomplikowane i czasochłonne.

  • Specjalistyczne systemy projektowania mebli

Są to programy opierające się na wspomnianym już programie AutoCad lub posiadające własne środowisko projektowe. Cechą charakterystyczną jest wąska specjalizacja systemów tego typu wyłącznie do celów projektowania mebli.

        Większość programów tego typu bardzo automatyzuje proces projektowania, co przyspiesza pracę, jednocześnie jednak znacznie ogranicza możliwość projektowania bardziej skomplikowanych mebli. Kolejnym zauważalnym problemem jest to, iż większość tego typu programów działa na bazie szablonów. Zazwyczaj oznacza to, że użytkownik nie może użyć gotowego standardowego szablonu – musi posiadać zdolności oraz narzędzia aby stworzyć własny szablon. Inaczej zmuszony jest skontaktować się z twórcą oprogramowania w celu stworzenia szablonu.

        Dla producenta mebli oznacza to stracony czas oraz dodatkowe koszty oraz w niektórych przypadkach przerwy w produkcji lub utratę klienta. Największym problemem jest to iż systemy takie często bazują na AutoCad, co powoduje, że skomplikowane meble są niełatwe w projektowaniu.

  • Systemy projektowania urządzeń mechanicznych

Z powodu zwiększającego się zapotrzebowania na skomplikowane oraz indywidualne meble, można zaobserwować coraz więcej systemów projektowania urządzeń mechanicznych w przemyśle meblowym.

        Używane są systemy takie jak Autodesk Inventor, Solidworks lub nawet Catia. Meble należą do przedmiotów użytkowych, przy projektowaniu których systemy projektowania mechanicznego pozwalają tworzyć meble o każdym poziomie skomplikowania i z każdego materiału. Jednak w systemach takich brakuje narzędzi przeznaczonych wyłącznie do projektowania mebli.

       W efekcie tego brakuje możliwości generowania informacji dla automatyzacji produkcji. Użytkownik takich systemów, musi ręcznie wprowadzać informacje specyficzne dla produkcji mebli. Wymaga to dodatkowego czasu oraz powoduje większą ilość pomyłek, dlatego też systemy takie nie mogą rywalizować z systemami wyspecjalizowanymi w projektowaniu mebli.

  • Moduły projektowania mebli do systemów projektowania mechanicznego

Tak jak powiedziano na początku, dzisiejsi producenci mebli próbują zaspokoić wymagania klientów odnośnie mebli indywidualnych i coraz bardziej skomplikowanych. Bardzo ważne dla producentów staje się także wyprodukowanie mebli na czas. Dostępnych jest mnóstwo narzędzi projektowych jednak ich uniwersalność oraz zdolność automatyzacji produkcji nie jest już wystarczająca.

        Zdolności do modelowania są coraz ważniejszym czynnikiem, dlatego też połączenie narzędzi modelowania systemów wspomagania projektowania mechanicznego oraz specjalistycznych systemów wspomagających automatyzację produkcji mebli mogą być odpowiedzią na dzisiejsze wymagania rynku – tworzenie skomplikowanych mebli z dowolnego materiału w jak najkrótszym czasie.

        Na rynku zaczęły pojawiać się systemy projektowania mechanicznego wraz z dodatkami ułatwiającymi automatyzację produkcji mebli. Autodesk Inventor jako pierwszy zyskał taki dodatek, który oprócz znacznego skrócenia czasu przygotowania projektu, zapewnia użytkownikowi możliwość dalszego wykorzystania stu procent funkcjonalności pakietu Autodesk.

        Od dziś Autodesk Inventor posiada odpowiedź na wymagania producentów mebli – dodatek o nazwie Woodwork for Inventor.

Czym jest Woodwork for Inventor ?

Woodwork for Inventor jest dodatkiem do systemu Autodesk Inventor. Dodaje on wszystkie narzędzia potrzebne do projektowania mebli co zmienia Autodesk Inventor w potężny oraz przyjazny projektantowi system projektowania mebli oraz innych elementów drewnopochodnych. Funkcje te nie ograniczają w żaden sposób możliwości projektowych Autodesk Inventor i pozwalają używać go bez żadnych ograniczeń. Moduł dostępny jest od nowej wersji również w języku polskim.

        „Technologia zawarta w Autodesk Inventor jest pierwszym narzędziem które pozwala skupić się na samym projektowaniu, a nie rysowaniu szkiców. Oprogramowanie związane z przemysłem drzewnym pozwala wykonać założoną pracę przy użyciu bibliotek komponentów. Powoduje to jednak zbytnie skupienie na wybieraniu elementów co oddala nas od efektu który chcieliśmy osiągnąć. Autodesk Inventor wraz z dodatkiem wspomagającym projektowaniem elementów drewnianych, pozwala podjąć ważne decyzje projektowe już na samym początku co ułatwia skupienie się na projektowaniu”- mówi Steve Widom, którego firma Widom Associates jest jedynym sprzedawcą Autodesk na terenie Stanów Zjednoczonych specjalizującym się w systemach wspomagania obróbki drewna.

Program pozwala zautomatyzować pracę i skrócić czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji technicznej nawet o 50%. Woodwork4Inventor jest integralną częścią Autodesk Inventor, zapewnia to zachowania wszystkich funkcjonalności systemu Autodesk i daje nowe narzędzia i metody projektowania. Sam Autodesk Inventor jest systemem parametrycznym 3D wykorzystywanym w przemyśle meblarskim i jest bardzo dobrze znany na całym świecie natomiast do tej pory nie posiadał żadnych dedykowanych funkcjonalności dla projektanta mebli i wyposażenia wnętrz.

Sam projektant mebli zazwyczaj spędza około 40% swojego czasu na przygotowaniu modeli 3D skomplikowanych wyrobów, jego kolejne zadanie to tworzenie różnych wariantów listy części, które pochłania do 60% czasu składającego się na proces przygotowania produkcji. Kluczowym problemem dla menadżerów projektów jest stworzenie różnych wariantów listy części, a co za tym idzie różnych konfiguracji produkcyjnych projektowanych wyrobów. Menadżerowie starają się znaleźć sposób zwiększenia produktywności lecz odbija się to na pracownikach, którzy dostają zadania opracowania nowych wariantów listy części. Najlepszym sposobem na zwiększenie produktywności jest zautomatyzowanie procesów i przydzielenie nowych zadań z zakresu nowych projektów dla pracowników. Niestety ręczne wykonanie tego zadania jest czasochłonne i problematyczne ze względu na czynnik ludzki. Podczas ręcznego generowania list materiałowych, itp. bardzo łatwo o popełnienie błędu. Dla każdego przedsiębiorstwa taki błąd jest stratą zysku. Woodwork4Inventor skraca czas do 50% z czego 40% to tworzenie modeli 3D, a 10% tworzenie różnych wariantów części. Pozwala również pracować bardziej wydajnie i precyzyjnie z mniejszą ilością błędów. Kluczowymi funkcjami, które Woodwork4Inventor daje użytkownikowi w celu automatyzacji pracy są przypisanie materiałów, okleinowanie obrzeży, kalkulację wymiarów elementów, zautomatyzowane wstawianie okuć, otworowanie elementów, generowanie list elementów, specyfikacji materiałowych i produkcyjnych, obróbka CNC oraz ułatwione przygotowywanie dokumentacji wykonawczej. Dodatkowo jest możliwość współpracy z systemami dedykowanymi do optymalizacji rozkroju.

Podstawowym elementem na jakim się pracuje w Woodwork4Inventor są grupy materiałów oraz oklein. Koncepcja jaka jest zaproponowana przez Woodwork4Inventor umożliwia  sklasyfikowanie wszystkich części do grup względem ich funkcji w wyrobie. Podczas pracy projektant powinien wiedzieć jak dana część będzie pogrupowana względem przeznaczenia. Dokładny materiał nie musi być znany przez projektanta na tym etapie projektowania, ponieważ dopiero na etapie produkcji decydujemy jaki konkretny materiał wykorzystać. Takie podejście zapewnia możliwość łatwego i szybkiego tworzenia konfiguracji produkcyjnych (wykonań) danego wyrobu. Jeżeli dany mebel ma być wykonany z innego materiału nie trzeba zmieniać całego modelu tylko wygenerować nową specyfikację przydzielić odpowiednie zastąpienie materiałów głównych w jego modelu 3D. W przypadku dodawania oklein i obrzeży metodyka pracy jest dokładnie taka sama jak z grupami materiałów płytowych. Grubość oklein, które zostaną dodane jest oczywiście uwzględniona podczas generowania listy części.

Podstawowymi typami elementów Woodwork są: profile, płyty, drewno. W zależności od wyboru rodzaju części element jest obliczany na podstawie powierzchni, objętości, długości bieżącej, co jest kluczowe do wygenerowania zestawienia materiałowego.

Wraz z aplikacją projektant otrzymuje bibliotekę znormalizowaną. Elementy, które są stworzone w bibliotece są elementami Autodesk Inventor (części iPart, zespoły iAssembly). Biblioteka jest otwarta i każdy użytkownik może w łatwy sposób stworzyć nowe elementy, które są dla niego niezbędne. Podczas wstawiania elementu do modelu, element jest modyfikowany pod kątem wielkości. Jeżeli projektant zdecyduje się na zmianę elementu łączącego może zmienić wiele wystąpień dotychczasowego elementu łączącego na nowy. W celu wykonania otworów niezbędnych do zamocowania okuć w wyrobie należy wybrać narzędzie otworowania, a program wykonana automatyczne otwory we wszystkich częściach. Jest to uniwersalne rozwiązanie, gdyż nie trzeba ręcznie tworzyć dużej ilości otworów, co jest bardzo czasochłonne i problematyczne przy ewentualnych zmianach. Program bazuje tylko i wyłącznie na powiązaniach między elementami okuć, a częściami w modelu. Użytkownik decyduje tylko, czy chce wygenerować wszystkie otwory czy tylko wybrane.

Lista części dla branży meblarskiej jest bardzo specyficzna i znacznie różni się od standardowej listy części, jakie są wykorzystywane w innych branżach. Z tego względu często konieczne okazać się może stosowanie dodatkowych narzędzi w postaci np. arkusza kalkulacyjnego. Problemem jest jednak brak możliwości pełnego związania go z modelem 3D wyrobu, przez co wszelkie zmiany wprowadzane są manualnie. Moduł generowania zestawień w Woodwork4Inventor pozwala zebrać informacje z modeli 3D i wyeksportować je do pliku Excel. Zestawienia te mogą zawierać wiele niezbędnych informacji do produkcji mebli i są w pełni konfigurowalne, co daje użytkownikowi możliwość dopasowania ich wyglądu do potrzeb firmy i jej pracowników. Lista części może zostać przedstawiona jako struktura produktu, zestawienie wykorzystanych materiałów, elementów kupionych, standardową listę części, listę cięć, listę oklein itd.  Przydatna jest również możliwość łączenie zapisanych plików zestawień w jeden duży plik zestawienia części. To właśnie niezwykła elastyczność Woodwork4Inventor jest jego największą zaletą.

Aplikacja sama w sobie nie jest programem do optymalizacji rozkroju. Daje natomiast możliwość eksportu plików do programu CutRite oraz Cutting, które są dedykowane do wykonywania optymalizacji. W związku z tym nie jest konieczne zastępowanie istniejącego w Państwa firmie rozwiązania do optymalizacji – Woodwork bez trudu się z nim porozumie.

W Woodwork4Inventor dostępny jest również moduł CAM. Operacje jakie mogą być wykonane w module CAM to: wiercenie, frezowanie, frezowanie kieszeni i cięcie. System pozwala wybrać ręcznie lub automatycznie geometrie, którą wykorzystamy do wykonania odpowiednich operacji. Moduł CAM posiada specyfikację maszyn CNC i przygotowuje plik CNC zgodnie z możliwościami danej obrabiarki na podstawie wbudowanych postprocesorów. Wygenerowany plik można bez problemu otworzyć w systemach CAM: Woodwop oraz Master Wood CAM. Oprócz wygenerowania plików w formatach dla tych systemów jest również możliwość wygenerowania kodu G w standardzie ISO.

Woodwork4Inventor wzbogaca system Autodesk Inventor o metody i funkcje dla branży meblarskiej, czyniąc z niego dedykowane narzędzie dla konstruktorów i projektantów mebli oraz wyposażenia wnętrz. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za tym rozwiązaniem jest automatyzacja generowania dokumentacji technicznej oraz tworzenia dokumentacji montażowej. Wykorzystując moduł renderingu w Autodesk Inventor z bazą tekstur z Woodwork4Inventor projektant stworzy realistyczną wizualizację. Kolejnym atutem jest możliwość zapisu plików do formatu *.dwf dzięki czemu klientowi można udostępnić model w formie cyfrowej do otworzenia i przejrzenia w darmowej przeglądarce firmy Autodesk.

Szukasz rozwiązania do optymalizacji pracy? Masz „krytyczne” problemy, które często się pojawią w dotychczasowych projektach? Jesteś mało wydajny? Jeżeli tak to odpowiedni moment na skontaktowanie się z nami i porozmawiania o naszym systemie oraz o Twoich problemach.