Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zapisać się na szkolenie?

Należy wypełnić formularz dostępny na stronie w zakładce z danym szkoleniem. Po jego uzupełnieniu w ciągu 2 dni roboczych, wysyłamy maila z potwierdzeniem rejestracji, a następnie fakturę proforma, którą należy opłacić do 7 dni od jej otrzymania.

2. Za pomocą jakiej platformy odbywają się szkolenia zdalne?

Szkolenia odbywają się przez platformę zoom.

3. Jak liczne są grupy na szkoleniach?

Grupy liczą od 7 do 12 osób.

4. Co w sytuacji w której uczestnik nie posiada licencji na dane oprogramowanie?

Przed szkoleniem wysyłamy uczestnikom link do pobrania bezpłatnej wersji testowej danego oprogramowania na 30 dni.

5. Skąd mogę pobrać pakiet instalacyjny do danego programu?

Pakiet instalacyjny można pobrać ze strony Autodesku. W przypadku problemów udostępnimy pakiet instalacyjny z naszego serwera.

6. Czy szkolenia zdalne mają formę wykładu, czy warsztatu?

Zdecydowanie stawiamy na formę warsztatową. Dzięki tzw. „hands-on” uczestnik może nie tylko nabyć, ale również od razu utrwalić wiedzę. Pozwala mu to na dużo lepsze przyswojenie i zapamiętanie przekazanych na kursie informacji.

7. Czy prowadzący może mieć bieżący wgląd do realizowanych przeze mnie ćwiczeń?

Tak. Dzięki możliwości udostępnienia swojego ekranu oraz (jeśli jest taka potrzeba) umożliwieniu sterowania myszką/klawiaturą, instruktor może sprawdzić postępy i w efektywny sposób podpowiadać uczestnikom.

8. Czy na szkoleniu uczestnicy powinni posiadać 2 monitory?

Tak, dla uzyskania jak najlepszych efektów na szkoleniu, zalecamy użycie dwóch monitorów (jeden do modelowania, drugi do obserwowania ekranu instruktora).

9. Czy i gdzie realizowane są również szkolenia stacjonarne?

Tak, prowadzone przez nas szkolenia wywodzą się z trybu stacjonarnego. Jednak w ostatnim czasie szkolenia zdalne cieszą się znacznie większym zainteresowaniem. Mimo tego staramy się cyklicznie publikować wydarzenia związane z naszymi szkoleniami stacjonarnymi, które prowadzone są w naszej siedzibie w Krakowie.

10. Czy uczestnicy otrzymują jakieś materiały szkoleniowe?

Tak, dysponujemy materiałami do naszych podstawowych kursów. Materiały te mają na celu pomóc użytkownikowi utrwalić wiedzę oraz umożliwić powrót do omawianych na kursie zagadnień po jakimś czasie.

11. Czy jest możliwość płatności online?

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

12. Czy można podzielić płatność na raty?

Tak, ale wszystkie raty muszą zostać opłacone przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

13. Czy szkolenie zakończone jest egzaminem?

Nie, po zakończonym szkoleniu uczestnicy wysyłają swoje prace stworzone podczas szkolenia do instruktora, na podstawie których otrzymują certyfikat.

14. Jaki certyfikat otrzymuje uczestnik po zakończonym szkoleniu?

Uczestnik otrzymuje honorowany na całym świecie certyfikat Autodesk – Certificate of Completion, który zawiera indywidualny numer kursu, informację o szkoleniu i instruktorze.

15. Czy szkolenie będzie nagrywane i udostępnione uczestnikom po jego zakończeniu?

Nie, nie nagrywamy naszych szkoleń.

16. Czy aby wziąć udział w szkoleniu na poziomie zaawansowanym, wymagane jest ukończenie szkolenia na poziomie podstawowym?

Nie ma takiego wymagania, natomiast aby wziąć udział w szkoleniu na poziomie zaawansowanym, należy znać podstawy danego oprogramowania, co będzie weryfikowane przed szkoleniem.

17. Gdzie pojawiają się informacje o zaplanowanych szkoleniach?

W pierwszej kolejności publikujemy szkolenie na naszym fanpage oraz grupie facebookowej – https://www.facebook.com/groups/398663254435913

18. Czy jest możliwość odrobienia zajęć lub całego kursu?

Tak, jeśli z losowych powodów nie są Państwo w stanie wziąć udziału w szkoleniu po dokonaniu płatności, istnieje możliwość odrobienia pojedynczych zajęć bądź całego kursu.

19. Jaki jest okres na złożenie reklamacji?

14 dni, więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w naszym regulaminie szkoleń: