Maciej
Konstruktor i wdrożeniowiec, spec od Woodwork'a

Jedyny specjalista w Polsce realizujący wdrożenia Woodwork for Inventor, łącząc narzędzia branżowe z systemami do zarządzania 3rd party. Jest również autorem polskiej wersji tego oprogramowania i bierze czynny udział w jego rozwoju. Konstruktor z doświadczeniem w branży mechanicznej i meblowej.